Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Aktualności / Archiwalne aktualności

Plan szkoleń na 2015 rok dla osób uprawnionych w ramach projektu Lubię to!

Plan szkoleń na 2015 rok dla osób uprawnionych

w ramach projektu Powiatu Krakowskiego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to”  współfinansowanego ze środków EFS

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Grafika komputerowa

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

10 osób – III / IV kwartał 2015 r./150 godzin.

Źródło finansowania : EFS

Obszar zawodowy

„Informatyka i wykorzystanie komputerów”

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Program CorelDraw,

2. Program Photoshop,

3. Program Illustrator,

4. Program InDesign

5. Tworzenie stron www

Charakterystyka osób

Wykształcenie minimum średnie, znajomość obsługi komputera, mile widziane podstawy języka angielskiego, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Egzamin

Nie

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

 

Księgowość komputerowa

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

10 osób III / IV kwartał 2015 r./210 godzin

 Źródło finansowania : EFS

Obszar zawodowy

„Informatyka i wykorzystanie komputerów’’

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Wybrane zagadnienia prawne

2. Zasady rachunkowości

3. Księgowanie operacji gospodarczych

4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

5. Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych

6. Księgowanie z wykorzystaniem programów

komputerowych SYMFONIA, CDN OPTIMA, PŁATNIK

Charakterystyka osób

Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne mile widziane, dobry stan zdrowia

Egzamin

Nie

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

 

 

Magazynier gospodarka magazynowa w zakresie pracy w handlu hurtowym oraz obsługa wózków jezdniowych

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

20 osób (2 grupy 10+10) – II/III kwartał 2015r./240 godzin

 Źródło finansowania : EFS

Obszar zawodowy

Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Zarządzanie magazynem,

2. Obsługa programów magazynowych, dokumentacja obrotu towarowego,

3. Obsługa kasy fiskalnej

4. Podstawowe zasady higieny

5. Obsługa wózków jezdniowych

Charakterystyka osób

Wymagania kwalifikacyjne: ukończona co najmniej szkoła podstawowa, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, aktualne badania psychologiczne, oraz książeczka SANEPID - (badania
na nosicielstwo).

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat, książka operatora

 

Prawo jazdy kat. C

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

20 osób (2 grupy10+10)
III, IV kwartał 2015 r. /51 godzin

Źródło finansowania: POKL

Obszar zawodowy

Usługi transportowe w tym kursy prawa jazd”

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Zajęcia teoretyczne

2. Zajęcia praktyczne

Charakterystyka osób

Ukończone 21,prawo jazdy kat. B, ukończona szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, Profil Kandydata na kierowcę(PKK - numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę).

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla  kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii prawa jazdy C - przewóz rzeczy.

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

30 osób (3 grupy10+10+10) **
 III, IV kwartał 2015 r. /140 godzin

Źródło finansowania: 30 osób EFS

Obszar zawodowy

„Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy”

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe

z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,

2. Stosowanie przepisów,

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie

zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Charakterystyka osób

Prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 roku, ukończona szkoła podstawowa, ukończone 21 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 i psychologicznym.

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

 

** Szkolenie przeznaczone dla 30 osób, z tego dla 20 osób, które ukończą Kus prawo jazdy kat. C, po zakończeniu którego przystąpią do kursu pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy przewóz rzeczy,

Dla 10 osób, które posiadają prawo jazdy kat. C uzyskane po 10.09.2009 r.

 

Operator koparkoładowarki wszystkie typy klasa III

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

20 osób (2 grupy10+10) III/IV kwartał 2015 r. /176 godziny

Źródło finansowania: EFS

Obszar zawodowy

„Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy”

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Użytkowanie eksploatacyjne

2. Dokumentacja techniczna

3. BHP

4. Podstawy elektrotechniki

5. Silniki spalinowe

6. Elementy hydrauliki

7. Budowa koparkoładowarki

8. Technologia robót

9. Zajęcia praktyczne

Charakterystyka osób

Ukończona szkoła podstawowa, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Preferowane posiadanie prawa jazdy kat. B.

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat, Świadectwo, Książka operatora

 

 

Uprawnienia kwalifikacyjne SEP w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

10 osób III/IV kwartał 2015 r./ 60 godzin  Źródło finansowania: EFS

Obszar zawodowy

 Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Podstawy elektrotechniki

2. Warunki budowy urządzeń elektrycznych

3. Ratownictwo i sprzęt ochronny atestowany

4. Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń i instalacji

elektrycznych

5. Układy pomiarowe prądu stałego i przemiennego

6. Ochrona pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy
w zakresie BHP, ochrona przeciwpożarowa

7. Ochrona przeciwporażeniowa i środki ochrony

Charakterystyka osób

Ukończona szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat Świadectwo kwalifikacyjne,

 

Spawanie – dwiema technikami łączonymi

1. Spawanie elektryczne elektrodą drutową topliwa w osłonie gazów aktywnych lub mieszanek metodą MAG

2. Spawanie elektryczne stali niestopowych elektrodą nietopliwą
w osłonie argonu metodą TIG

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

10 osób – III/IV kwartał 2015r. /270 godzin

Źródło finansowania: EFS

Obszar zawodowy

Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1.BHP

2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG

3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Charakterystyka osób

Wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Świadectwo, Certyfikat, Książka spawacza

 

 

Monter urządzeń energii  odnawialnej z uprawnieniami energetycznymi

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

10 osób – III/IV kwartał 2015r./150godzin

Źródło finansowania : EFS

Obszar zawodowy

„Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów”

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

  1. Szkolenie BHP
  2. Podstawy technologii
  3. Materiały, narzędzia
  4. Eksploatacja
  5. Zasady montażu
  6. Uprawnienia SEP

Charakterystyka osób

Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne lub elektryczne, dobry stan zdrowia, uprawnienie do    pracy na wysokości

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat, Świadectwo kwalifikacyjne 

 

 

Kadry, płace z obsługą programów księgowych

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

10 osób – III / IV kwartał 2015 r./150 godzin

Źródło finansowania : EFS

Obszar zawodowy

„Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna”

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Organizacja pracy

2. Normy prawa pracy oraz prawa podatkowego

    i ubezpieczeń społecznych ,kadry ,płace

3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo księgowej

4. Księga handlowa rozliczenia z ZUS

5. Zagadnienia prawa gospodarczego

6. Obsługa komputera, arkusz kalkulacyjny

7. Obsługa programów ,,Płatnik” oraz „Kadry i Płace”

8. Księgowanie operacji gospodarczych

Charakterystyka osób

Wykształcenie minimum średnie, dobry stan zdrowia

Egzamin

Tak

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

 

Vademecum Przedsiębiorczości

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

40 osób –  wrzesień 2015 r. /90 godzin

Źródło finansowania: EFS

Obszar zawodowy

Zarządzanie i administrowanie

Zakres szkolenia – efekty kształcenia

1. Procedura zakładania działalności gospodarczej

2. Metodologia tworzenia biznesplanu

3. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania

i funkcjonowania firmy

4. Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej

Oraz rozliczenia z tytułu ubezpieczeń

5. Szkolenie z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej

6. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii, marketingu

i analizy rynku oraz form promocji

7. Konsultacje indywidualne

Charakterystyka osób

Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się
o jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Preferowane jest posiadanie zespołu cech dających możliwość bycia dobrym przedsiębiorcą czyli osiągnięcie sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami. Cechy przedsiębiorcy: użyteczność, kreatywność, dobry organizator, optymizm, dobry gust
i wyczucie, gotowość do współpracy.

Egzamin

Opracowanie  biznes planu dot. planowanej działalności gospodarczej

Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia

Sprawdzian postępu, podsumowanie , uwagi

Rodzaj zaświadczenia

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

 

Szkolenia indywidualne

Liczba miejsc dla uczestników/ termin realizacji/ilość godzin szkolenia

około 20 osób / maj – listopad 2015 r.

 


Treść utworzona: dn. 2015-06-30, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2017-03-29, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 22 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony