Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Aktualności

Informacje dotyczące cudzoziemców w świetle nowych regulacji prawnych

Logo tarczy antykryzysowej

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poniżej informacje obejmujące zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących legalnego pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) od dnia 14 marca 2020 r., a stan epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, zpóźn. zm.). Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę z mocy prawa dotyczy zatem tych przypadków, w których końcowy termin ważności określony w zezwoleniu upływa po dniu 13 marca 2020 r.

Informacje dotyczące legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce

Jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wypada termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, to powyższy termin ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W powyższym przypadku, jeśli cudzoziemiec złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w ww. 30 dniowym terminie, to pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie przedłużonego terminu uważa się za legalny.

Jeśli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy, okres ważności tej wizy oraz okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Krótkoterminowe tytuły pobytowe

W przypadku cudzoziemca, który w dniu od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (czyli od dnia 14 marca 2020 roku)  przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie wizy Schengen,

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

4) w ramach ruchu bezwizowego,

5) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

W związku z powyższym w przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób które 14 marca 2020 roku były w kraju na podstawie tych tytułów.

 

Informacje w zakresie wprowadzonych zmian dotyczących pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszczone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, znajdą Państwo również pod poniższym adresem:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

Informacje dotyczące ważności zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli ostatni dzień zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności zezwolenia na pracę sezonową oraz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji oświadczeń, wskazany koniec okresu pracy cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, to cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Powyższego dodatkowego okresu pracy, nie wlicza się do okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie tego oświadczenia, tj. do okresu wykonywania pracy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, mającego wpływ na wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.


Jednocześnie, pragniemy Państwa odesłać do treści aktu prawnego w celu dokładnego zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, dotyczącymi legalnego pobytu oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.)


Treść utworzona: dn. 2020-04-02, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-04-24, autor: Jakub Podgórski.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 20 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony