Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Projekty EFS / Mania pracowania VI

Mania pracowania VI

Logo

Logo

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie krakowskim -
„MANIA PRACOWANIA VI”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,
Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020

Cel projektu

zwiększenie możliwości zatrudnienia 285 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim.

Okres realizacji projektu

01.04.2020 – 30.04.2021

Wartość projektu

9 488 635,76 PLN

Grupy docelowe

Osoby powyżej 50r.ż. – 51 osoby;

Osoby długotrwale bezrobotne – 80 osoby;

Osoby z niepełnosprawnościami  - 9 osób;

Osoby o niskich kwalifikacjach – 80 osób;

Kobiety

Mężczyźni nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup;

 

Działania w projekcie

Pośrednictwo pracy dla 285 osób

Poradnictwo zawodowe dla 285 osób

Organizacja staży dla 130 osób

Organizacja szkoleń zawodowych dla 140 osób

Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 99 osób

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 15 osób

 

UCZESTNICY PROJEKTU

W ramach projektu wsparciem objęte zostanie 285 osób (w tym około 50% kobiet)
w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako bezrobotne. W projekcie, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie UPPK realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Założone
w projekcie działania skierowane są przede wszystkim na nabycie kwalifikacji, kształtowanie umiejętności (zawodowych i interpersonalnych) uczestników oraz nabycie przez nich doświadczenia zawodowego. Dodatkowo zostanie wykorzystany potencjał osób w wieku 30 lat i więcej do rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym i w regionie.

POŚREDNICTWO PRACY

Wszyscy uczestnicy projektu (285 osób) otrzymają usługi pośrednictwa pracy, które będą polegały na: udzielaniu pomocy bezrobotnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych
z pracodawcami, informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach
i obowiązkach.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Usługi Poradnictwa zawodowego dla 285 osób będą polegały na: udzielaniu informacji
o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, udzielaniu porad
z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych.

ORGANIZACJA STAŻY

Działanie to obejmuje utworzenie i finansowanie staży dla 130 osób. Każdy uczestnik stażu otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności, które umożliwi mu wejście na rynek pracy. Stanowiska odbywania stażu będą oznakowane zgodnie
z wytycznymi dla programu.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

W ramach tego działania będą organizowane i finansowane grupowe i indywidualne szkolenia zawodowe dla 140 osób (w tym 85 szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zapewnia uczestnikom szkoleń m.in. materiały szkoleniowe oraz wydanie zaświadczenia MEN, świadectwa uczestnictwa w procesie szkolenia lub innego równoważnego certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Szkolenia zorientowane będą na zdobycie, zmianę lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Rodzaje organizowanych szkoleń będą uzależnione od potrzeb zgłaszanych przez osoby bezrobotne oraz pracodawców w oparciu o informacje o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to obejmuje wypłatę jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 99 osób. Nowo powstałe firmy będą monitorowane przez okres 12 m-cy (oświadczenia kwartalne, wizyty monitorujące).

FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 15 osób należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Średni koszt zaplanowany w projekcie wynosi  5000 zł.

 

Projekt jest realizowany przez UPPK z główną siedzibą w Krakowie oraz przez Filie Urzędu w Krzeszowicach, Skawinie i Słomnikach w celu zapewnienia uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą projektem oraz ułatwienia dostępu do projektu.

 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych (zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawców) zapraszamy do
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie oraz Filii w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach.


Artykuł utworzono: dn. 2020-05-08, autor: Edyta Prochal.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-12-03, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/3663
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 892

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony