Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) zamieszczone przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych mogą nie mieć w pełni dokładnych opisów.

Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy – opublikowane przed wejściem w życie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub innych elementów zapewniających dostępność.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego spełnia wymagania w 84.02 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Czopek, adres poczty elektronicznej: mczopek@uppk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 299 74 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

 

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku.
 3. Platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dotarcie z poziomu wejścia na poziom wind.
 4. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową (zastosowane oznaczenia pięter w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi cyframi, a także  zapowiedzi głosowe, oznaczenia świetlne informujące, która winda przyjechała
  i w którą jedzie stronę, wymiary windy: 170 cm x 115 cm).
 5. Drzwi windy o szerokości 90 cm, zamykają się i otwierają automatycznie – system oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z osobą.
 6. Przy pochylniach i schodach zastosowane poręcze, poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem przedłużone o minimum 30 cm w poziomie, zakończone
  w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół).
 7. Zapewniona  ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów).
 8. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami.
 9. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 10. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.
 11. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu.

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

 

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych.
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku.
 3. Zapewniona  ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów).
 4. Pochylnie zabezpieczone w taki sposób żeby zapobiegać zsunięciu się wózka.
 5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 6. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

 

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 3. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice

 

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku.
 3. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową (zastosowane oznaczenia pięter w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi cyframi, a także  zapowiedzi głosowe, oznaczenia świetlne informujące, która winda przyjechała i w którą jedzie stronę).
 4. Zapewniona  ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów).
 5. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami.
 6. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Na parterze budynku nawierzchnia korytarza wykonana z płytek wskaźnikowych dla niewidomych.
 8. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 9. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.
 10. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu.

Archiwum Zakładowe Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina

 

 1. Archiwum Zakładowe zlokalizowane w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Przy pochylniach zastosowane poręcze, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół).
 3. Zapewniona  ciągłość poręczy.
 4. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 6. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.

Do wszystkich budynków Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego i jego pomieszczeń, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej można wejść z psem asystującym, oznaczającym odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, można natomiast skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21, filii w Skawinie przy ul. Ogrody 17, filii w Słomnikach przy ul. Kościuszki 64 oraz filii w Krzeszowicach przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto, w  Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21, istnieje możliwość skorzystania z klawiatury Braille’a. Urządzenie BraillePen 12 Touch jest przeznaczone dla osób niewidomych i pozwala na wprowadzanie informacji do podłączonego sprzętu, pokazuje tekst na wyświetlaczu, umożliwia połączenie z komputerem jak i również z urządzeniami mobilnymi, po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania. Urządzenie łączy się poprzez technologię bluetooth. Kompatybilne systemy operacyjne:

 • iOS
 •  Android
 •  Symbian
 •  Windows
 •  Mac

Wspierane technologie i programy:

 • WoiceOver
 • Talks&Zoom
 • MobileSpeak
 • Mobile Accessibility
 • Brailleback
 • Window – Eyes
 • Supernova
 • NVDA
 • System Access

Artykuł utworzono: dn. 2020-03-30, autor: Mateusz Czopek.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-30, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/3659
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 6089

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 20 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony