Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Cudzoziemcy / Rejestracja cudzoziemców w Urzędzie Pracy

Rejestracja cudzoziemców w Urzędzie Pracy

REJESTRACJA CUDZOZIEMCÓW W URZĘDZIE PRACY

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Jako bezrobotni w urzędzie pracy mogą zarejestrować się cudzoziemcy:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
 2. obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej
 3. obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych  przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
 4.  posiadający w Polsce status uchodźcy
 5.  posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały
 6.  posiadający w Rzeczpospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 7. posiadający  w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),
 8. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną
  w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni nieprzerwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy
 9. posiadający w Rzeczpospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
 10. korzystający w Rzeczpospolitej Polskiej z ochrony czasowej
 11. którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej
 12. towarzyszący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt. 1 - 3, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
  i członków ich rodzin
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 900)
 13. członkowie rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku
  o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;

- którzy spełniają warunki uznania za osobę bezrobotną

 

 

Jako poszukujący pracy w urzędzie pracy mogą zarejestrować się cudzoziemcy:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 3. obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 4. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
 5. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
 6. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 7. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
  w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub
  art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),
 8. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 9. posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 10. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach, albo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt ustawy o
  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282);
 11. posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 12. korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 13. ubiegający się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej
  i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie
  art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60),
 14. którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. towarzyszący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a–c, jako członkowie rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
  i członków ich rodzin
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 900);
 16. cudzoziemcy  – członkowie rodziny obywatela polskiego

 

 

KONTAKT

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE
ul. Przy Rondzie 6, parter, sala paszportowa, stanowisko 17
tel. 12 299 74 29, 12 299 74 37

PODSTAWA PRAWNA

•    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.)
•    Ustawa z dnia 12 grudnia 2014 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 roku, poz. 543)
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 97)
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-04-14, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/304
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 6943

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      grudzień 0 r.       >>

dziś mamy 06 grudnia 2019 roku

PnWtŚrCzPtSbN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony