Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Plan szkoleń - Mania Pracowania IV

Plan szkoleńMania Pracowania IV

logietki

Plan szkoleń na 2018 rok
dla osób uprawnionych w ramach projektu pn. Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie
krakowskim (IV) – „Mania Pracowania IV”
współfinansowanego
ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 


Pracownik do spraw finansowo księgowych z elementami kadr i płac
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

8 osób

II, III kwartał 2018 r./210 godzin

 Źródło finansowania: EFS

Obszar zawodowy Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Wybrane zagadnienia prawne
 2. Zasady rachunkowości
 3. Księgowanie operacji gospodarczych
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 5. Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych
 6. Księgowanie z wykorzystaniem programów
 7. Elementy kadr i płac,
 8. Obsługa programów komputerowych SYMFONIA, CDN OPTIMA, PŁATNIK
Charakterystyka osób Wykształcenie średnie ekonomiczne mile widziane, dobry stan zdrowia
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny 
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kompetencje związane z wykonywaniem pracy na stanowisku pracownika do spraw finansowo księgowych
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

 

Kierowca operator wózków jezdniowych  z modułem magazynier
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

8 osób

II,III kwartał 2018r./180 godzin

 Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zasady BHP, ppoż i pierwszej pomocy,
 2. Zarządzanie magazynem,
 3. Obsługa programów magazynowych, dokumentacja obrotu towarowego,
 4. Obsługa kasy fiskalnej
 5. Obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych
Charakterystyka osób Wymagania kwalifikacyjne: ukończona co najmniej szkoła podstawowa, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny w zakresie programów magazynowych oraz egzamin zewnętrzny w zakresie obsługi wózków jezdniowych
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kompetencje w zakresie obsługi programów magazynowych oraz kwalifikacje w zakresie obsługi wózków jezdniowych
Rodzaj zaświadczenia zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, certyfikat, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego

 

Prawo jazdy kat. C
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

8 osób

II,III kwartał 2018 r. /51 godzin

Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zajęcia teoretyczne
 2. Zajęcia praktyczne
Charakterystyka osób Ukończone 21,prawo jazdy kat. B, ukończona szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, Profil Kandydata na kierowcę (PKK - numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę).
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny oraz egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kwalifikacje w zakresie prawa jazdy kat. C
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla  kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kategorii prawa jazdy C - przewóz rzeczy.
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

*8 osób

II,III kwartał 2018 r./140 godzin

Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 2. Stosowanie przepisów,
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Charakterystyka osób Prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 roku, ukończona szkoła podstawowa, ukończone 21 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim  i psychologicznym.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kwalifikacje w zakresie transportu drogowego dla kat prawa jazdy C – przewóz rzeczy
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

*Szkolenie przeznaczone dla 8 osób, które ukończą Kurs prawo jazdy kat. C,  po zakończeniu którego przystąpią do kursu pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy przewóz rzeczy.

 

Spawanie – dwiema technikami łączonymi

1. Spawanie elektryczne elektrodą drutową topliwa w osłonie gazów aktywnych lub mieszanek metodą TIG (141)

2. Spawanie elektryczne stali niestopowych elektrodą nietopliwą w osłonie argonu metodą MAG (135)

Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

8 osób  

 II,III kwartał 2018 r./250 godzin

 Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zasady BHP, ppoż i pierwszej pomocy,
 2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
 3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135
Charakterystyka osób Wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia potwierdzony  orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kwalifikacje w zakresie spawania metodą TIG(141) oraz metodą MAG (135)
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, Certyfikat, Książka spawacza

 

Dojrzały przedsiębiorca z modułem kultury organizacyjnej w obszarze usług/ handlu
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

80 osób

II, III kwartał 2018 r. /110 godzin

I edycja - 40 osób II kwartał 2018

    II edycja - 40 osób II-III kwartał 2018

Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Zarządzanie i administrowanie
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Procedura zakładania działalności gospodarczej,
 2. Metodologia tworzenia biznesplanu,
 3. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy,
 4. Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczenia z tytułu ubezpieczeń,
 5. Szkolenie z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku oraz form promocji,
 7. Prawo pracy, zasady ochrony danych osobowych,
 8. Podatek VAT w aspekcie otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz osiąganych dochodów,
 9. Reklama i pozyskiwanie klientów, techniki sprzedaży a marketing internetowy
 10. Etyka w biznesie i zasady savoir vivre w działalności gospodarczej,
 11. Instytucje wspierające przedsiębiorców (w tym pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa),
 12. Negocjacje w biznesie
 13. Konsultacje indywidualne.
Charakterystyka osób Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Preferowane jest posiadanie zespołu cech dających możliwość bycia dobrym przedsiębiorcą, czyli osiągnięcie sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami. Cechy przedsiębiorcy: użyteczność, kreatywność, dobry organizator, optymizm, dobry gust
i wyczucie, gotowość do współpracy.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Tak - Biznesplan
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. przygotowanie biznesplanu
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu modułu Kultura organizacyjna w obszarze usług/ handlu

 

Operator koparko ładowarki klasa III wszystkie i koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

8 osób

II,III kwartał 2018 r. /236 godzin

Źródło finansowania: EFS

Obszar zawodowy Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zasady BHP, ppoż i pierwszej pomocy,
 2. Użytkowanie eksploatacyjne
 3. Dokumentacja techniczna
 4. Podstawy elektrotechniki
 5. Silniki spalinowe
 6. Elementy hydrauliki
 7. Budowa koparko ładowarki i koparki
 8. Technologia robót
 9. Zajęcia praktyczne
Charakterystyka osób Ukończona szkoła podstawowa, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (pracy na stanowisku) operatora koparko ładowarki klasa III wszystkie oraz koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton. Preferowane posiadanie prawa jazdy kat. B
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kwalifikacje w zakresie operatora koparko ładowarki klasa III wszystkie oraz koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton.
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat, Świadectwo, Książka operatora

 

Szkolenia indywidualne
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia

realizowane w ramach składanych wniosków przez osoby uprawnione

marzec – grudzień 2018 r.

 


Artykuł utworzono: dn. 2018-03-26, autor: Tomasz Rospondek.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-03-26, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/347
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 2883

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 20 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony