Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Finansowe formy wsparcia / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych / Szkolenia

Szkolenia

SZKOLENIA


CZYM JEST SZKOLENIE?

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenie organizowane jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji przyczyniających się do zwiększenia szansy na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szkolenia są inicjowane, organizowane przez starostę, finansowane z Funduszu Pracy.

W okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych.

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez starostę jest realizowane ze środków publicznych, które polega na:

- finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,

- finansowaniu kosztów przejazdu lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu, jeżeli szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania,

- finansowaniu kosztów badań lekarskich,

- wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenie.

Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. Stypendium to przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA?

Skierowanie na szkolenie może otrzymać zarejestrowana w urzędzie pracy:

1) osoba bezrobotna , w szczególności w przypadku:

· braku kwalifikacji zawodowych,

· konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

· utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

· braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

2) osoba poszukująca pracy , która:

· jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

· jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub, który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

· otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

· uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

· jest żołnierzem rezerwy,

· pobiera rentę szkoleniową,

· pobiera świadczenie szkoleniowe,

· podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

· jest cudzoziemcem posiadającym w RP zezwolenie na pobyt czasowy albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

3) pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, które są zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KONTAKT

WYDZIAŁ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DZIAŁ - CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

ul. Mazowiecka 21, pokój 815, 30-019 Kraków
Tel.: (12) 299 74 73

PODSTAWA PRAWNA

art. 2, art. 40-42a, art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zmianami)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-02, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/184
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 32788

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 20 stycznia 2022 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony