Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Finansowe formy wsparcia / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych / Szkolenia / Plan szkoleń - Lubię to V

Plan szkoleńLubię to V

Plan szkoleń na lata 2020 - 2021

dla osób uprawnionych w ramach projektu Powiatu Krakowskiego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to V Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

1. Młody przedsiębiorca z modułem kultury organizacyjnej w obszarze
usług/ handlu
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
30 osób
IV kwartał 2020 r. /130 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Zarządzanie i administrowanie
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Procedura zakładania działalności gospodarczej,
 2. Metodologia tworzenia biznesplanu,
 3. Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy,
 4. Zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczenia z tytułu ubezpieczeń,
 5. Szkolenie z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej
 6. Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku oraz form promocji,
 7. Prawo pracy, zasady ochrony danych osobowych,
 8. Podatek VAT w aspekcie otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz osiąganych dochodów,
 9. Reklama i pozyskiwanie klientów, techniki sprzedaży a marketing internetowy
 10. Etyka w biznesie i zasady savoir vivre w działalności gospodarczej,
 11. Instytucje wspierające przedsiębiorców (w tym pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa),
 12. Negocjacje w biznesie
 13. Konsultacje indywidualne.
Charakterystyka osób Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się
o jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Preferowane jest posiadanie zespołu cech dających możliwość bycia dobrym przedsiębiorcą, czyli osiągnięcie sukcesów w organizowaniu i kierowaniu przedsiębiorstwami. Cechy przedsiębiorcy: użyteczność, kreatywność, dobry organizator, optymizm, dobry gust
i wyczucie, gotowość do współpracy.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny 
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. przygotowanie Biznes planu
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat,
zaświadczenie o ukończeniu modułu Kultura organizacyjna w
obszarze usług/ handlu

2. Pracownik do spraw finansowo księgowych z elementami kadr i płac
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
10 osób
III - IV kwartał 2020 r./150 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Wybrane zagadnienia prawne,
 2. Zasady rachunkowości,
 3. Księgowanie operacji gospodarczych,
 4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 5. Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych,
 6. Księgowanie z wykorzystaniem programów,
 7. komputerowych SYMFONIA, CDN OPTIMA, PŁATNIK,
 8. Elementy kadr i płac.
Charakterystyka osób Wykształcenie średnie ekonomiczne mile widziane, dobry stan zdrowia
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Tak - Biznesplan
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kompetencje związane z wykonywaniem pracy na stanowisku pracownika
do spraw finansowo księgowych
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

3. Grafika komputerowa
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
8 osób
III-IV  kwartał 2020 r./150 godzin.
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Informatyka i wykorzystanie komputerów
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Program CorelDraw,
 2. Program Photoshop,
 3. Program Illustrator,
 4. Program InDesign
 5. Tworzenie stron www
Charakterystyka osób Wykształcenie minimum średnie, znajomość obsługi komputera, mile widziane podstawy języka angielskiego.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kompetencje w zakresie obsługi programów graficznych
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

4. Manicure, pedicure, stylizacja i przedłużanie paznokci z elementami wizażu
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
8 osób
III- IV kwartał 2020 r./90 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Usługi fryzjerskie, kosmetyczne
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zagadnienia BHP
 2. Dermatologia dłoni i stóp
 3. Manicure
 4. Pedicure
 5. Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp
 6. Techniki zdobienia paznokci
 7. Stylizacja i przedłużanie paznokci
 8. Elementy wizażu
Charakterystyka osób Wykształcenie dowolne, sprawność manualna, dobry wzrok, umiejętność nawiązywania kontaktów
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kompetencje w zakresie pracy na stanowisku kosmetyczka
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat

5. Prawo jazdy kategorii C, C+E oraz Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C - przewóz rzeczy.
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
10 osób
III - IV kwartał 2020 r./207 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zajęcia teoretyczne w zakresie prawa jazdy kat. C,
 2. Zajęcia praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. C,
 3. Zajęcia praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. C + E
 4. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe
  z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 5. Stosowanie przepisów,
 6. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Charakterystyka osób Ukończone 21, prawo jazdy kat. B, ukończona szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, Profil Kandydata na kierowcę
(PKK - numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę).
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje

Kwalifikacje w zakresie prawa jazdy kategorii  C, C + E oraz

Kwalifikacje w zakresie transportu drogowego dla kat prawa jazdy C – przewóz rzeczy
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, Świadectwo kwalifikacji zawodowej, Certyfikat

6. Prawo jazdy kategorii D po kategorii prawa jazdy B oraz Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii D – przewóz osób
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
5 osób
III –IV kwartał 2020 r./221 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zajęcia teoretyczne w zakresie prawa jazdy kat. D,
 2. Zajęcia praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. D,
 3. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe  z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 4. Stosowanie przepisów,
 5. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie  zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Charakterystyka osób Ukończone 24 lata, prawo jazdy kat. B, ukończona szkoła podstawowa, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, Profil Kandydata na kierowcę
(PKK - numer identyfikacyjny kandydata na kierowcę).
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje

Kwalifikacje w zakresie prawa jazdy kat. D oraz

Kwalifikacje w zakresie transportu drogowego dla kat prawa jazdy D – przewóz osób
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, Świadectwo kwalifikacji zawodowej, Certyfikat.

7. Kierowca operator wózków jezdniowych  z modułem magazynier
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
8 osób
III-IV kwartał 2020r./180 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zasady BHP, ppoż i pierwszej pomocy,
 2. Zarządzanie magazynem,
 3. Obsługa programów magazynowych, dokumentacja obrotu towarowego,
 4. Obsługa kasy fiskalnej
 5. Obsługa wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych
Charakterystyka osób Wymagania kwalifikacyjne: ukończona co najmniej szkoła podstawowa, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin wewnętrzny w zakresie programów magazynowych oraz egzamin zewnętrzny w zakresie obsługi wózków jezdniowych
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kompetencje w zakresie obsługi programów magazynowych oraz kwalifikacje w zakresie obsługi wózków jezdniowych
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, certyfikat, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego

 1. Spawanie – dwiema technikami łączonymi : Spawanie  metodą TIG (141) Spawanie metodą MAG (135)
Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
5 osób
III-IV  kwartał 2020 r./250 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Technika i handel artykułami technicznymi, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zasady BHP, ppoż i pierwszej pomocy,
 2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141
 3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135
Charakterystyka osób Wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia potwierdzony  orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza.
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kwalifikacje w zakresie spawania metodą TIG(141) oraz metodą MAG (135)
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, Certyfikat, Książka spawacza

9. Operator koparko ładowarki klasa III wszystkie i koparki jednonaczyniowej
o masie całkowitej do 25 ton

Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
5 osób
III-IV kwartał 2020 r. /236 godzin
Źródło finansowania: EFS
Obszar zawodowy Usługi transportowe w tym kursy prawa jazdy
Zakres szkolenia – efekty
kształcenia
 1. Zasady BHP, ppoż i pierwszej pomocy,
 2. Użytkowanie eksploatacyjne
 3. Dokumentacja techniczna
 4. Podstawy elektrotechniki
 5. Silniki spalinowe
 6. Elementy hydrauliki
 7. Budowa koparko ładowarki i koparki
 8. Technologia robót
 9. Zajęcia praktyczne
Charakterystyka osób Ukończona szkoła podstawowa, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (pracy na stanowisku) operatora koparko ładowarki klasa III wszystkie oraz koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton. Preferowane posiadanie prawa jazdy kat. B
Pomiar sprawdzający
wyniki szkolenia
Sprawdzian postępu, podsumowanie, uwagi
Egzamin Egzamin zewnętrzny
Uzyskane
kompetencje/kwalifikacje
Kwalifikacje w zakresie operatora koparko ładowarki klasa III wszystkie oraz koparki jednonaczyniowej o masie całkowitej do 25 ton. 
Rodzaj zaświadczenia Zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, Certyfikat, Świadectwo, Książka operatora

Szkolenia indywidualne

Liczba miejsc dla
uczestników/ termin
realizacji/ilość godzin
szkolenia
Około 31 osób
realizowane w ramach składanych wniosków przez osoby uprawnione
luty – listopad 2020 r.
około 10 osób
Styczeń – czerwiec 2021 r.

 


Artykuł utworzono: dn. 2020-08-05, autor: Mateusz Czopek.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-08-05, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/3667
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 799

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony