Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Finansowe formy wsparcia / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych / Staż

Staż
STAŻ

BZ-OS

   

 

DEFINICJA I CEL

 

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą a Pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Przy ustalaniu programu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program stażu powinien określać:

  • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
  • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
  • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  • opiekuna osoby objętej programem stażu.

 

OKRES

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, których Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

 

KTO MOŻE BYĆ ORGANIZATOREM STAŻU
  • przedsiębiorca
  • pracodawca,
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715)
WARUNKI I WYSOKOŚĆ

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia stażyście wolnego w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Stażysta może przerwać staż tylko z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu, na podstawie której Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

KONTAKT

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

TEL.

Aleksandra Złydaszek (Kraków)

12 299 74 50
Paulina Szmerek (Słomniki) 12 388 23 98
Magdalena Najder (Skawina) 12 276 70 98
   

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 53, 61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1160).


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2018-05-30, autor: Marcin Śmiłek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/195
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 16982

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      styczeń 0 r.       >>

dziś mamy 21 stycznia 2020 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony