Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Finansowe formy wsparcia / Rozwój przedsiębiorczości / Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

 

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 

CZYM JEST DOTACJA?

Dotacja to wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.

Wysokość przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej:

 • nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”);
 • w przypadku działalności podejmowanej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych wysokość przyznanego dofinansowania nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do istniejącej spółdzielni.

Dotacje są inicjowane, organizowane przez starostę, finansowane z Funduszu Pracy oraz w ramach projektów unijnych (jeśli są realizowane przez Urząd Pracy).

Finansowanie dotacji jest realizowane ze środków publicznych, które polega na:

 • finansowaniu wydatków lokalowych (maksymalnie do 5000,00 zł),
 • finansowaniu zakupu środków trwałych (sprzęt i wyposażenie – bez określonego limitu)
 • finansowaniu materiałów i towarów (maksymalnie do 7000,00 zł)
 • finansowaniu wydatków reklamowych (maksymalnie do 3000,00 zł)

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA ?

Skierowanie na szkolenie Vademecum może otrzymać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna
 • absolwent klubu integracji społecznej nie pozostający w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 • absolwent centrum integracji społecznej nie pozostający w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

   

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Osoba starająca się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej powinna spełniać następujące warunki:

- nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

- nie przerwała, z własnej winy, szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

- nie otrzymała innej formy pomocy określonej w ustawie tj. m.in. stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego, prac społecznie użytecznych
 


Osoba ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje w branży planowanej działalności. Jest to kluczowy czynnik w procedurze ubiegania się o dotację.

KONTAKT

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA TEL.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

ul. Mazowiecka 21, 815 i 816, 30-019 Kraków,
Tel.: (12) 299 74 73
Tel.: 798 749 770

 

PODSTAWA PRAWNA

-art. 61e-x ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zmianami)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1380)

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2019-09-11, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/82
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 23114

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      październik 0 r.       >>

dziś mamy 19 października 2019 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony