Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Finansowe formy wsparcia / Pozostałe / Zwrot kosztów dojazdu

Zwrot kosztów dojazdu

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU


KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO FINANSOWANIA KOSZTÓW PRZEJAZDU?

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
 • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO FINANSOWANIA KOSZTÓW PRZEJAZDU?

I. Mając na uwadze, że zwrot kosztów przejazdu ma tylko i wyłącznie charakter fakultatywny, biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne powiatu krakowskiego oraz racjonalne gospodarowanie środkami, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego działając w imieniu Starosty Krakowskiego informuje, że osoby zainteresowane finansowaniem kosztów przejazdu muszą spełnić następujące warunki:

 • 1. na podstawie skierowania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego podjęły staż;
 • 2. dojeżdżają do miejsca stażu wybranym środkiem transportu a miesięczna wysokość poniesionych wydatków związanych z dojazdem na staż przekracza 50,00 zł;
 • 3. jeżeli miesięczne wydatki z tytułu kosztu dojazdu zawierają się w przedziale:
  • a) od 50,01 zł do 100,00 zł, Bezrobotny może uzyskać zwrot kosztów przejazdu w wysokości 50,00 zł
  • b) od 100,01 zł do 200,00 zł, Bezrobotny może uzyskać zwrot kosztów przejazdu w wysokości 100,00 zł,
  • c) powyżej 200,00 zł, Bezrobotny może uzyskać zwrot kosztów przejazdu w wysokości 200,00 zł.

II. Osoba bezrobotna zainteresowana uzyskaniem zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania składa jednorazowo w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego wniosek w sprawie uzyskania prawa do finansowania kosztów przejazdu ze środków Funduszu Pracy wraz z dokumentem potwierdzającym przewidywane wydatki z tytułu kosztu przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania.
III. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie nabycia prawa do finansowania kosztów przejazdu ze środków Funduszu Pracy. Powyższy dokument określa również okres na, który prawo to zostało przyznane oraz ustaloną, maksymalną miesięczną wysokość finansowania kosztów przejazdu.
IV. Finansowanie kosztów przejazdu odbywa się na podstawie comiesięcznego, czytelnie wypełnionego wniosku o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego do dnia dziesiątego miesiąca następującego po miesiącu, za który ma nastąpić zwrot kosztów przejazdu. Brak złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowego wniosku skutkować może brakiem dokonania zwrotu kosztów przejazdu za dany miesiąc.
V. Starosta rozpatrując wniosek może żądać dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.
VI. Refundacja kosztów przejazdu dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy.
VII. Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub podpisane przez osobę nieupoważnioną, nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane odmownie.
VIII. Druki wniosków dostępne są w siedzibie UPPK, bądź na stronie internetowej
www.uppk.pl w zakładce dokumenty do pobrania

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

Oddział w Krakowie

ul. Mazowiecka 21
Kraków 30-019

Tel. 12 299-74-50

Tel. 12 299-74-28

e-mail: krkrpow@uppk.pl

Filia w Skawinie

ul. Ogrody 17
Skawina 32-050

Tel. 12 276-70-98

e-mail: filia_skawina@uppk.pl

Filia w Krzeszowicach

ul. Kolejowa 1
Krzeszowice 32-065

Tel. 12 282-20-50

e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

Filia w Słomnikach

ul. Kościuszki 64
Słomniki 32-090

Tel. 12 388-13-98

e-mail: filia_slomniki@uppk.pl


PODSTAWA PRAWNA

art. 45 ust. 1 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1265 ze zmianami i 1149)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-02, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/84
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 14078

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony