Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / ABC bezrobotnego i poszukującego pracy / Rejestracja bezrobotnych

Rejestracja bezrobotnych

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH


INFORMACJE OGÓLNE

 • Jako bezrobotny możesz zarejestrować się, jeśli nie jesteś zatrudniony i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej, a ponadto jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia oraz spełniasz warunki otrzymania statusu osoby bezrobotnej.
 • Rejestracja osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego dotyczy tylko mieszkańców (pobyt stały lub czasowy) gmin Powiatu Krakowskiego.
 • Mieszkańcy miasta Kraków (pobyt stały lub czasowy) mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako osoby poszukujące pracy.
 • Mieszkańcy miasta Kraków (pobyt stały lub czasowy) w celu zarejestrowania się jako osoby bezrobotne powinny zgłosić się do Grodzkiego Urzędu Pracy.
FILIA/ODDZIAŁ GMINA
FILIA SŁOMNIKI Sułoszowa, Skała, Iwanowice, Słomniki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca
FILIA KRZESZOWICE Krzeszowice, Zabierzów, Jerzmanowice-Przeginia
FILIA SKAWINA Skawina, Mogilany
ODDZIAŁ KRAKÓW Wielka Wieś, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Czernichów, Świątniki Górne

Rejestracja odbywa się w godzinach 08:00 do 14:30. Dane kontaktowe oraz lokalizacja Urzędu Pracy.

ZASADY REJESTRACJI

Istnieje możliwość wykonania rejestracji przez Internet, nie stawiając się w Urzędzie Pracy lub rezerwacji samego terminu rejestracji (unikając kolejek).

Informacje dotyczące rejestracji przez Internet.

Informacje dotyczące rezerwacji terminu rejestracji.

Osoba w celu rejestracji osobistej, rejestrująca się po raz pierwszy w Urzędzie, powinna przy sobie mieć:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
 • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy, lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia przysługujących jej uprawnień;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada;
 • w przypadku osób rejestrujących się po okresie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy- zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto za każdy miesiąc;
 • w przypadku osób rejestrujących się po zakończeniu działalności gospodarczej – zaświadczenie o posiadanym wpisie w CEIDG, tj. wydruk ze strony internetowej CEIDG, potwierdzające okres prowadzenia działalności gospodarczej oraz datę zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, oraz zaświadczenie potwierdzające okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu jej prowadzenia;
 • w przypadku osób rejestrujących się po świadczeniach rentowych - zaświadczenie o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające zdolność do pracy;
 • w przypadku osób po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym zaświadczenie z ZUS-u o okresie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego z podstawą ich naliczenia.
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie pobierania zasiłku stałego lub zasiłku dla opiekuna / dotyczy osób, które takie zasiłki pobierały.
 • świadectwo zwolnienia - dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich muszą dostarczyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Osoby posiadające gospodarstwo rolne powinny okazać zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające stan posiadania nieruchomości rolnej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację, jako bezrobotnej lub poszukującej pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.

Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia powyższych dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych, dotyczących osoby, istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

 

PODSTAWA PRAWNA

•    art. 33, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1482 ze zm.)

•    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Dz.U. z 2020 poz 677
 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-06-24, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/9
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 88444

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony