Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Bezrobotni i poszukujący pracy / Zasiłki dla bezrobotnych / Wysokość świadczeń pieniężnych

Wysokość świadczeń pieniężnych

Informacja zgodna ze stanem prawnym na dzień 2019-03-01

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

 

 

 

JAKI ZASIŁEK MI PRZYSŁUGUJE?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania, z zastrzeżeniem art. 75 :

 • I. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do  zasiłku wynosi mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 %. Kwota brutto za pełny miesiąc wynosi:
  • 1). 678,30 miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni
  • 2). 532,60 miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 • II. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do  zasiłku wynosi powyżej 5 lat, a poniżej 20 lat przysługuje zasiłek w wysokości 100 %. Kwota brutto za pełny miesiąc wynosi:
  • 1). 847,80 miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni
  • 2). 665,70 miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
 • III. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do  zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120 %. Kwota brutto za pełny miesiąc wynosi:
  • 1). 1.017,40 miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni
  • 2). 798,90 miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2017 poz. 1065 z póżn. zmian.

TABELA KWOT

 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
847,80
665,70
obniżony (80%)
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

678,30  
532,60
podwyższony (120%) 
- w okresie pierwszych 90 dni
- w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
1.017,40
798,90
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:
szkolenia - 120 % zasiłku 1.017,40 
przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku 1.017,40 
stażu - 120 % zasiłku 1.017,40 
kontynuowania nauki - 100% zasiłku 847,80
studiów podyplomowych - 20% zasiłku 169,60
 3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku)
Dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 423,90
4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku)
Bezrobotnemu posiadającemu co najmniej jedno  dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych  423,90
5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne min 8,30/godz
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2018 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r, wyniósł 102,0% (Komunikat Prezesa GUS - M.P.2018.106). Od zasiłku dla bezrobotnych PUP opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 %x, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 %, tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy (847,80 + 152,60 *) 1.000,40
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (2.250,00 + 405,00*)
 
2.655,00
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc [50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (2.431,87 + 437,74*], 2.869,61
- refundacja za co drugi miesiąc [100 % przec. wynagrodzenia + składki (4.53,,74  + 875,47*]  5.739,21
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 6.750,00
4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)
Pracodawcy organizującemu prace społeczne użyteczne max 4,98/za godz
5. Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych
- (art. 53j  ustawy) za każdy pełny miesiąc programu 493,00
6. Premia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia
- który otrzymał bon stażowy 1.543,80
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.
1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 29.182,44
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)  29.182,44
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 29.182,44
2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
do 600 % przeciętnego wynagrodzenia 29.182,44
3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia
do 400 % przeciętnego wynagrodzenia 19.454,96
4.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu
Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał bon stażowy (art. 66 l ustawy) max 617,60
Maksymalna kwota miesięcznej transzy max 103,00
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki
Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2018r.) 2.250,00xx
Przeciętne wynagrodzeniexxx 4.863,74
Przeciętne wynagrodzenie z podziałem na kwartały Informacja na stronie ZUS
Skladka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.01.1999r.) 2,45%
Skladka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od 1.01.2006 r) 0,10%
Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r) 9,00%

x ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xx od 1.01.2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.250,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., Dz.U. 2018 poz. 1794);
xxx przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2018 r. wynosi 4.863,74 zł (Komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r.). 


Opracowano w Departamencie Funduszy MRPiPS w dniu 28.02.2019 r.

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2019-03-11, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/78
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 10304

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      marzec 0 r.       >>

dziś mamy 21 marzca 2019 roku

PnWtŚrCzPtSbN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony