Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Finansowe formy wsparcia / Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

INSTRUMENTY RYNKU PRACY


Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych. Na podstawie zawartej umowy dokonywana jest refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki ZUS za skierowanych bezrobotnych.

Możliwość refundacji na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 art. 51 ustawy:

  • ust. 1- obowiązek zatrudnienia przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie 6 miesięcy stanowi okres refundacji, a po jej zakończeniu pracodawca ma obowiązek przez 3 miesiące utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego;
  • ust 2 - obowiązek zatrudnienia przez okres 9 miesięcy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, gdzie 6 miesięcy stanowi okres refundacji, a po jej zakończeniu pracodawca ma obowiązek przez 3 miesiące utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego;

art. 56 ustawy:

  • ust 1- obowiązek zatrudnienia przez okres 18 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy - gdzie 12 miesięcy stanowi okres refundacji, a po jej zakończeniu pracodawca ma obowiązek przez 6 miesięcy utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego;

art. 59 ustawy:

ust 1- obowiązek zatrudnienia przez okres 30 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie 24 miesiące stanowi okres refundacji, a po jej zakończeniu pracodawca ma obowiązek przez 6 miesięcy utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego;

  • dla osoby po 50 roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego- refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
  • dla osoby po 50 roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, w art. 56 i w art. 59 powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Maksymalna intensywność pomocy brutto udzielona w ramach prac interwencyjnych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Intensywność pomocy jest ustalona jako stosunek kwoty refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną, na które składają się koszty jakie zostaną poniesione przez Pracodawcę z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Prace interwencyjne stanowią wsparcie dla osób bezrobotnych, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

Refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

CENTRUM OBSŁUGI PRACODAWCY

ul. Mazowiecka 21, pok. 813 i 814, 30-019 Kraków,

Tel.: (12) 299 74 68
Tel.: (12) 633 83 80


 

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 51, 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i  robót publicznych  oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. 2014, poz. 864)


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-03-04, autor: Edyta Prochal.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/104
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 11504

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony