Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Finansowe formy wsparcia / Roboty publiczne

Roboty publiczne

ROBOTY PUBLICZNE

 

 

CO TO SĄ ROBOTY PUBLICZNE?

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA WYKONYWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH?

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać osoba bezrobotna, na podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

 

KTO MOŻE BYĆ ORGANIZATOREM ROBÓT PUBLICZNYCH?

 

  • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
  • spółki wodne i ich związki.


Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne i wówczas ten wskazany pracodawca będzie beneficjentem pomocy.

 

W JAKI SPOSÓB STARAĆ SIĘ O POMOC NA ZORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH?

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem robót publicznych powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce tych robót.
Organizator załącza do wniosku oświadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.  

 

 

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Roboty publiczne mogą trwać do 6 lub 12 miesięcy.
Bezrobotni, będący dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mogą być skierowani na zasadach dotyczących robót publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

 

 

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ ROBOTY PUBLICZNE?

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

 

  • kwoty obliczonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy;
  • kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na każdego bezrobotnego, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.
     

 

KONTAKT

 

KOMÓRKA TEL.

Instrumenty Rynku Pracy

ul. Mazowiecka 21, pok. 801, 30-019 Kraków,

Tel.: (12) 299 74 89

email: irp@uppk.pl

PODSTAWA PRAWNA

art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1482 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864)

 


Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2019-09-11, autor: Mateusz Czopek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/186
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 9457

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      październik 0 r.       >>

dziś mamy 19 października 2019 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Rejestracja on-line

Rejestracja w Urzędzie przez Internet

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony