Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej).Zamknij.
Procedura obsługi - UWAGA!!! ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi

Jesteś tutaj: Strona główna / Pracodawcy i przedsiębiorcy / Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania
Nazwa plikuData publikacjiRozmiarPobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy
plik docFormularz zgłoszenia krajowej oferty pracy.doc2016-12-30 08:07:1898.5 KBpobierz
Kategoria: Refundacja przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
plik docxZałącznik nr 1 do umowy - wniosek o zwrot częsci kosztów.docx2017-07-05 13:55:0328 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 2 do umowy - rozliczenie finansowe.pdf2017-07-05 13:54:2847.9 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 2 do umowy - rozliczenie finansowe.docx2017-07-05 13:54:0925.6 KBpobierz
plik pdfOświadczenie kwartalne.pdf2017-07-05 13:51:09109 KBpobierz
plik docOświadczenie kwartalne.doc2017-07-05 13:49:2444 KBpobierz
Kategoria: Refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
plik docWniosek o zawarcie umowy w ramach jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.doc2020-09-28 11:33:4186.5 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.pdf2020-01-22 15:03:46469.3 KBpobierz
plik xlsFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls2019-02-20 13:54:50147 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 do umowy - Wniosek o wypłatę jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.pdf2019-02-20 13:54:32333.6 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 2 do umowy - Lista obecności.pdf2018-11-22 09:09:43318.1 KBpobierz
Kategoria: Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
plik docWniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.doc2020-09-28 11:32:5782 KBpobierz
plik xlsFormularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minis.xls2018-11-22 09:06:29147 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 do wniosku - Kalkulacja wydatków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy z wyszczególnieniem żródeł finansowania.pdf2018-11-22 09:06:10206.7 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 2 do wniosku - Szczegółowa specyfikacja wydatków dotyczących doposażenia lub wyposazenia stanowiska pracy.pdf2018-11-22 09:05:51213.3 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenia wnioskodawcy.pdf2018-11-22 09:05:34249.8 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 4 do wniosku - Informacja dodatkowa dla beneficjenta pomocy publicznej de minimis.pdf2018-11-22 09:05:14246.6 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis.pdf2018-11-22 09:04:21210.9 KBpobierz
plik pdfOświadczenie kwartalne.pdf2018-11-22 09:03:5729.8 KBpobierz
Kategoria: Organizacja staży
plik pdfWniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf2020-01-30 14:34:08198 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 do wniosku - wzór programu stażu.pdf2020-01-30 14:33:49140.3 KBpobierz
plik pdfPromesa zatrudnienia Beneficjenta Stażu FP.pdf2020-01-30 14:33:02107.3 KBpobierz
plik pdfWzór umowy o zorganizowanie stażu bez promesy zatrudnienia.pdf2020-01-30 14:32:32167.8 KBpobierz
plik pdfWzór umowy o zorganizowanie stażu z promesą zatrudnienia.pdf2020-01-30 14:32:13170.3 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 do umowy - wzór programu stażu.pdf2020-01-30 14:31:54127 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 2 do umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych - OPINIA.pdf2020-01-30 14:31:41155.4 KBpobierz
plik pdfAnkieta organizatora stażu.pdf2020-01-30 14:31:26174.9 KBpobierz
plik pdfSprawozdanie z przebiegu stażu.pdf2020-01-30 14:31:11117.7 KBpobierz
plik pdfAnkieta stażysty.pdf2020-01-30 14:30:53177.2 KBpobierz
plik pdfLista obecności.pdf2020-01-30 14:30:05147.2 KBpobierz
plik pdfWniosek o udzielenie dni wolnych.pdf2020-01-30 14:29:52111.9 KBpobierz
Kategoria: Prace Interwencyjne
plik pdfWniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych.pdf2020-10-09 08:30:38496.3 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr.1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o uzyskanej pomocy de minimis.pdf2020-01-22 15:05:43430 KBpobierz
plik xlsFormularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls2018-11-20 15:03:38147 KBpobierz
plik pdfZałcznik nr 1 do umowy - WNIOSEK O ZWROT CZĘŚCI KOSZTÓW.pdf2018-11-20 15:03:19178.2 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 2 do umowy - Rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach PI.pdf2018-11-20 15:02:52179.1 KBpobierz
Kategoria: Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
plik docWniosek o dofinansowanie +50.doc2020-09-28 11:34:03107.5 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.pdf2020-01-22 15:06:27432.5 KBpobierz
plik xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de-minimis.xls2018-11-20 14:59:18147 KBpobierz
plik pdfWniosek o wypłatę dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf2018-11-20 14:59:03160.2 KBpobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
plik docxWniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.docx2020-05-18 14:25:2236.9 KBpobierz
plik docxRoczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.docx2020-05-18 14:25:1130.1 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 1 do Porozumienia - Ewidencja wykonywania PSU.docx2020-05-18 14:24:4927.2 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 2 do Porozumienia - Wniosek o refundację PSU.docx2020-05-18 14:24:1429.8 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 3 do porozumienia - lista obecności.docx2020-05-18 14:23:4026.2 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 4 do Porozumienia - Lista osób bez prawa do zasiłku.docx2020-05-18 14:23:1225.8 KBpobierz
Kategoria: Roboty publiczne
plik docxOŚWIADCZENIE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH O UZYSKANIE POMOCY.docx2019-07-15 09:18:0324.8 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 2 do umowy/porozumienia - rozliczenie finansowe.docx2019-07-15 09:08:3225.7 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 1 do umowy/porozumienia - wniosek o zwrot części kosztów.docx2019-07-15 09:07:4425.9 KBpobierz
plik docWniosek o organizacje robot publicznych.doc2019-07-15 09:04:26117.5 KBpobierz
plik xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls2018-11-22 09:14:11147 KBpobierz
Kategoria: Wnioski dla niepełnosprawnych
plik pdfWniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposazenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej -art.26e.pdf2019-09-10 09:28:33129.9 KBpobierz
plik xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls2019-07-15 09:06:42147 KBpobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
plik pdfWNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.pdf2020-10-01 08:13:55758.7 KBpobierz
plik docWNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.doc2020-10-01 08:13:18524 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 1 - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.pdf2020-02-24 09:50:27320.3 KBpobierz
plik docxZałącznik nr 1 - Oświadczenie pracodawcy o pomocy de minimis.docx2020-02-24 09:50:2320.7 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 2 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się o pomoc de minimis.pdf2020-02-24 09:50:14604.7 KBpobierz
plik xlsZałącznik nr 2 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się o pomoc de minimis.xls2020-02-24 09:50:09147 KBpobierz
plik pdfZałącznik nr 6- Informacja o usłudze w ramach kształcenia ustawicznego.pdf2020-02-24 09:50:02219.1 KBpobierz
plik docZałącznik nr 6- Informacja o usłudze w ramach kształcenia ustawicznego.doc2020-02-24 09:49:5056 KBpobierz
plik pdfWzór umowy o finansowanie lub współfinansowanie działań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.pdf2020-02-24 09:49:35603 KBpobierz
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców
plik zipOświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.zip2018-02-28 14:03:431.8 MBpobierz
plik zipOświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez Agencję Pracy Tymczasowej.zip2018-02-28 14:03:421.8 MBpobierz
plik zip Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca.zip2018-02-28 14:03:391.8 MBpobierz
plik zipZezwolenie dla Agencji Pracy Tymczasowej na pracę sezonową cudzoziemca .zip2018-02-28 14:03:362.2 MBpobierz
plik zipPrzedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.zip2018-02-28 14:02:111.6 MBpobierz

Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/26

Strona główna

Kalendarz wydarzeń

<<      maj 0 r.       >>

dziś mamy 19 maja 2021 roku

PnWtŚrCzPtSbN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Tarcza Antykryzysowa

Informacje ogólne

Usługi elektroniczne

Usługi elektroniczne UPPK

Statystyka

Informacje na temat rynku pracy

Publikacje

Broszury i foldery informacyjne

Galeria WIDEO

Filmy Urzędu Pracy

Newsletter ofert pracy

Otrzymuj powiadomienia o interesujących Cię ofertach pracy
zapisz się

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

CMSup! Ataraksja

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony