Sprawozdanie na dzień: 31.12.2021 13:00

UPPK - Tarcza Antykryzysowa wnioskowane rozpatrzone pozytywnie wypłacone
liczba wniosków które wpłynęły do urzędu łączna liczba zatr. prac. ujęta w złożonych wnioskach kwota dofinansowania w PLN w złożonych wnioskach liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie łączna liczba zatr. prac. ujęta we wnioskach rozp. pozytywnie kwota dofinansowania w PLN we wnioskach rozp. pozytywnie liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie łączna liczba zatr. prac. ujęta we wnioskach podm. którym wypł. dofinansowanie kwota wypłaconego dofinansowania w PLN
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników - przedsiębiorcy (Art. 15zzb) 1 825 9 42,00 1 589 8 35,00 1 583 8 32,00
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności (Art. 15zzc) 3 530 X 19,00 2 994 X 16,00 2 991 X 16,00
Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
(Art. 15zzd i 15zzda)
17 789 X 88,00 15 648 X 77,00 15 645 X 77,00
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
(Art. 15zze i 15zze2)
33 139 703,00 22 105 579,00 22 105 543,00
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
(Art. 15zze4)
847 X 4,00 677 X 3,00 677 X 3,00
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
(Rozp. rozdz. 3)
4 035 X 20,00 3 734 X 18,00 3 732 X 18,00
Suma28 059148876,0024 664113728,0024 650113689,00