Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 12 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. W porządku posiedzenia znalazły się, między innymi, zagadnienia dotyczące planu finansowego Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na  finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla Powiatu Krakowskiego w 2018 roku. Członkowie Rady zaopiniowali realizację w roku 2018 programu „Praca dla Młodych” oraz założenia i priorytety Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto Członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do uruchomienia nowych kierunków kształcenia w trzech powiatowych szkołach, a także do kierunków szkolenia zawodowego inicjowanego przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w 2018 roku dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

Podczas posiedzenia podjętych zostało 8 uchwał, w tym 4 dotyczące realizowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zadań, 1 dotycząca ramowego planu szkoleń dla Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz 3 dotyczące nowych kierunków kształcenia, które uruchomione zostaną w szkołach w Skawinie, Giebułtowie i Krzeszowicach.

Uczestniczący w posiedzeniu Starosta Krakowski Pan Wojciech Pałka powołał w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy nowego członka, reprezentanta Podkrakowskiej Izby Gospodarczej a także odebrał ślubowanie od trzech pracowników samorządowych, którzy zatrudnieni zostaną na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego


Treść utworzona: dn. 2018-02-22, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-02-22, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1050,posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy
Data wydruku: 2022-01-20 15:15:48