Nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2018

Nabór wniosków w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z dniem 01.03.2018 roku ogłasza nabór wniosków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach dostępnych w 2018 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca, którego siedziba/ miejsce prowadzenia działalności znajduje się w powiecie krakowskim ziemskim, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie działań kształcenia ustawicznego, spełniający przynajmniej jeden z poniżej wskazanych priorytetów może złożyć przedmiotowy wniosek w formie papierowej lub elektronicznej w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.

 

Priorytety wydatkowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (w oparciu o Barometr zawodów 2018 dla powiatu krakowskiego lub Barometr zawodów 2018 dla województwa małopolskiego);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy (dotyczy Wnioskodawców, którzy w ciągu roku przed złożeniem wniosku zakupili/ wdrożyli nowe technologie/narzędzia pracy lub planują w okresie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku zakupić/ wdrożyć nowe technologie/narzędzia pracy);
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wnioski należy składać w terminie: od dnia 01.03.2018 roku do dnia 30.11.2018 roku* w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w następujących lokalizacjach:

  • ul. Mazowiecka 21, pokój 910, 30-019 Kraków,
  • ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice,
  • ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki,
  • ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina,

lub drogą elektroniczną na adres email: krkrpow@uppk.pl.

 

Wnioski złożone poza wskazanym powyżej terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Druk przedmiotowego wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony tutejszego urzędu - TUTAJ.

 

* Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru.


Treść utworzona: dn. 2018-03-01, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-03-01, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1051,nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-2018
Data wydruku: 2022-01-20 15:18:22