Projekt - Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

logotypy
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, a także wzmocnienie szans na zatrudnienie oraz poprawę sytuacji życiowej 300 osób z terenu województwa małopolskiego, poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu.
Projekt realizowany jest w 3 Pracowniach Integracji Społeczno-Zawodowej: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
Nasze działania skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osób zamieszkujących na terenie powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.
 • osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 •  osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
W ramach projektu oferujemy:
 • warsztaty aktywizacji społecznej i zawodowej
 • warsztaty komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 • subsydiowane zatrudnienie
 • bony na usługi zdrowotno-społeczne
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne pośrednictwo pracy

ZAPRASZAMY! Rekrutacja trwa od
9 kwietnia 2018

To Twój czas!
Twoja szansa!

Informacji dotyczących rekrutacji udziela:
Biuro Projektu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków (V piętro, pokój 503)
tel. 12 619 84 54, 518 299 008, e-mail: mmadyda@wup-krakow.pl; mhebda@wup-krakow.pl

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Tarnowie ul. Krakowska 25 (II piętro, lokal nr 04)
tel. 516 344 988, e-mail: jpredota@wup-krakow.pl; wniewola@wup-krakow.pl

Pracownia Integracji Społeczno-Zawodowej w Nowym Sączu ul. Długosza 61 (parter, pokój 02)
tel. 791 583 337, e-mail: afracisz@wup-krakow.pl; asliwa@wup-krakow.pl
logotypy

 

 

 


Treść utworzona: dn. 2018-04-20, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-04-20, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1099,projekt-malopolskie-gwarancje-na-rzecz-aktywnosci-spoleczno-zawodowej
Data wydruku: 2019-08-17 15:23:55