ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Z POWER-em w przyszłość”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Z POWER-em w przyszłość

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., zaprasza do udziału w projekcie z POWER-em w przyszłość! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018-31.12.2020

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 1. zamieszkują (w rozumieniu kodeksu cywilnego) teren gminy Kraków.
 2. bierne zawodowo, należące do kategorii NEET, tj. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
 • nie pracują - tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,  uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych kwalifikują się do kategorii NEET. Tylko   osoby młode kształcące się w trybie stacjonarnym nie spełniają definicji kat. NEET.

W projekcie oferujemy:

 • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe Doradztwo zawodowe i psychologiczne;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Coaching
 • Bon na zasiedlenie
 • Bon stażowy
 • Bon zatrudnieniowy
 • Bon szkoleniowy
 • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

Ul. Zamknięta 10/2.13

tel/fax. 12 423 66 90

Weronika Pietras
Specjalista ds. rekrutacji
605 847 700
zpowerem@itk.krakow.pl

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:

http://www.itk.krakow.pl/zpowerem/

 

 

Z POWER-em w przyszłość


Treść utworzona: dn. 2018-07-11, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-07-11, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1113,zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-z-power-em-w-przyszlosc
Data wydruku: 2019-09-22 04:36:17