Nabór do projektu pt. Doradztwo – Szkolenia - Praca

logo

Nabór do projektu pt. Doradztwo – Szkolenia - Praca

 

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnościami po 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

 

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 do 31.12.2019

                                           

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe indywidualne (Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika) i grupowe

- wsparcie psychologiczne

- szkolenia zawodowe

- staże zawodowe 3 miesięczne – stypendium stażowe 997,40 zł/mies.

- wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego

- poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobą zależną (dla osób które opiekują się takimi osobami: dzieci, osoby starsze)

- zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Krakowa)

- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewonowska-Banach, tel. 515 555 146

 

Biuro projektu: Kraków, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków (Pensjonat U Pana Cogito), tel. 12 269 72 00, email: stowarzyszenie@rodziny.info

Filia biura w powiecie limanowskim: Słopnice 820, 34-615 Słopnice (Kraina Radości)

 

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego


Treść utworzona: dn. 2018-08-09, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-08-09, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1125,nabor-do-projektu-pt-doradztwo-–-szkolenia-praca
Data wydruku: 2019-09-22 04:33:52