Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z uwagi na pełne zaangażowanie środków finansowych przyznanych w 2018 roku z Funduszu Pracy na realizację ww. instrumentu rynku pracy.


Treść utworzona: dn. 2018-08-23, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2018-08-23, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1132,wstrzymanie-naboru-wnioskow-o-refundacje-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego-
Data wydruku: 2019-08-17 15:43:33