100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia świętowano w Warszawie.

100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia świętowano w Warszawie.

 

          23 stycznia 2019 roku odbyła się uroczysta jubileuszowa gala z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na PGE Narodowym w Warszawie z udziałem m.in. minister Elżbiety Rafalskiej, na której Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego otrzymał Dyplom w uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Dyplom

         W uroczystości oprócz minister Rafalskiej uczestniczyli także m.in. wiceministrowie rodziny Stanisław Szwed i Kazimierz Kuberski, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin oraz osoby z publicznych służb zatrudnienia.

        Minister Elżbieta Rafalska w przemówieniu przypomniała, że dokładnie 100 lat temu na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nas wychodźcami.  

"Niewiele jest instytucji, które mają tak długą historię swojego funkcjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie nowe wyzwania" – powiedziała minister.

 


Treść utworzona: dn. 2019-01-28, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-01-28, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1171,100-lecie-publicznych-sluzb-zatrudnienia-swietowano-w-warszawie-
Data wydruku: 2019-08-19 16:43:53