BEZPŁATNY projekt „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”


Treść utworzona: dn. 2019-03-07, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-03-07, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1188,bezplatny-projekt-malopolskie-gwarancje-na-rzecz-aktywnosci-spoleczno-zawodowej
Data wydruku: 2020-09-28 20:58:57