Kampanie promujące nowe instrumenty rynku pracy

 

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego przedstawia materiały informacyjne, promujące nowe instrumenty rynku pracy.

 

KAMPANIA MATERIAŁY


KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ MŁODYCH PRACOWNIKÓW DO 30 ROKU ŻYCIA


PDF


KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW


PDF

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM


PDF

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ BEZROBOTNYCH RODZICÓW POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY


PDF

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY W POWIECIE KRAKOWSKIM


PDF
KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WSPARCIA OSÓB POWYŻEJ
50 ROKU ŻYCIA

PDF

 


Treść utworzona: dn. 2014-08-21, autor: Michał Słowik.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-04-23, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/119,kampanie-promujace-nowe-instrumenty-rynku-pracy
Data wydruku: 2019-08-17 15:41:58