Rekrutacja do VI edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

Logietka

 

Rekrutacja do VI edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”

Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację do VI edycji „Gotuj po hiszpańsku II”, projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii.

Zapraszamy:                                                    

-  osoby w wieku 18-35 lat

- osoby bezrobotne

- osoby bierne zawodowo                                                                                                                                                              

- osoby zamieszkałe w Małopolsce

                                                                                                                                                                                                           

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

I. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU: (ok. 1,5 miesiąca)

-  kurs języka hiszpańskiego

- zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs hiszpańskiego

- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach  logo

- ubezpieczenie                                                                                                                                      

 

II. W TRAKCIE POBYTU ZA GRANICĄ (2 miesiące)

- kurs kuchni śródziemnomorskiej w hiszpańskiej szkole gastronomicznej

- kurs j. hiszpańskiego

- wyjścia integracyjno-kulturalne

- praktyki w hiszpańskich restauracjach

- bilety lotnicze i dojazd do miejsca zakwaterowania

- zakwaterowanie w apartamentach blisko centrum Walencji

- WIFI w apartamencie

- wyżywienie na praktykach i w trakcie kursu kulinarnego

- kieszonkowe na wyżywienie

- karta miejska na transport lokalny

- strój roboczy na zajęcia

- dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i karty EKUZ

- dodatkowo  ubezpieczenie NNW i na koszty leczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym

 

III. PO POWROCIE (do chwili znalezienia zatrudnienia)

- wsparcie pośrednika pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji

- staże

 

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej
www.gotujpohiszpansku.pl oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77,
e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.

 

Partnerzy projektu:

 

Logo

 

 

Kontakt:

Anna Irzyk-Armata

tel. 12 200 21 77

gotuj@fundacjaproaktywni.pl

gotujpohiszpansku.pl


Treść utworzona: dn. 2019-03-08, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-03-08, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1192,rekrutacja-do-vi-edycji-miedzynarodowego-projektu-rozwoju-kompetencji-w-zawodzie-kucharz-–-gotuj-po-hiszpansku-ii
Data wydruku: 2019-09-22 04:31:15