AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB POWYŻEJ 50 R.Ż.

Aktywna przyszłość 1Aktywna przyszłość 2


Treść utworzona: dn. 2019-03-21, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-03-21, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1195,aktywna-przyszlosc-program-aktywizacji-zawodowej-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-i-osob-powyzej-50-r-z-
Data wydruku: 2019-08-19 16:47:03