„Na początek Przedsiębiorczość” spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami

„Na początek Przedsiębiorczość”
spotkanie z przyszłymi przedsiębiorcami

Spotkania Starosty Krakowskiego z przyszłymi przedsiębiorcami, którzy dzięki wsparciu otrzymanemu z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, jeszcze w tym roku rozpoczną prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Termin spotkania: 7 czerwca 2019 roku

Miejsce spotkania: Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach

Program spotkania:

930 - 1000

Akredytacja i rejestracja uczestników konferencji

1000 - 1015

Otwarcie konferencji przez Starostę KrakowskiegoPana Wojciecha Pałkę

1015 - 1100

Zamierzenia gospodarcze na terenie Powiatu Krakowskiego i ich charakterystyka – prezentacja

1100 – 1200

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – wykład (prowadzący: Adwokat Aleksandra Nędzi-Marek)

1200 - 1245

Gratulacje Starosty Krakowskiego dla Przedsiębiorców Powiatu Krakowskiego

1245 – 1330

Przerwa

1330 – 1400

Warsztaty ożywienia gospodarczego

1400 – 1430

Forum pytań, dyskusja: „Czy zainicjować działalność Klubu Przedsiębiorczości?”

1430 – 1445

Zakończenie konferencji

Punkty informacyjno – konsultacyjne, w tym m.in.:

  • Stanowisko Indywidualnego Doradztwa
  • Stanowisko Przyjmowania Wniosków
  • Asystent usług elektronicznych

 

 

Organizator:

Starosta Krakowski

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków


Treść utworzona: dn. 2019-06-05, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-06-05, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1226,na-poczatek-przedsiebiorczosc-spotkanie-z-przyszlymi-przedsiebiorcami
Data wydruku: 2020-08-10 07:50:16