Grupowa porada zawodowa (Krzeszowice)

Grupowa porada zawodowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych:

 

Data: 23-09-2014, 09:00

Sala: 8

Miejsce: Filia Krzeszowice, ul. Kościuszki 3

Temat: Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Grupa: osoby zainteresowane testami predyspozycji zawodowych

 

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych zajęciach aktywizacyjnych, proszone są o zapisy u lidera klubu pracy w Filii Krzeszowice bądź pod numerem  telefonu 12 282-20-50. Termin przyjmowania zgłoszeń – dzień poprzedzający termin zajęć, którym osoba jest zainteresowana.


Treść utworzona: dn. 2014-08-21, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2014-08-26, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/127,grupowa-porada-zawodowa-krzeszowice-
Data wydruku: 2019-08-17 15:24:59