Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W dniu 12 lipca 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki w sprawach polityki rynku pracy. Podczas posiedzenia Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – Dorota Niemiec przedstawiła bieżącą sytuację na lokalnym rynku pracy, działania zrealizowane przez urząd pracy w I połowie 2019 roku oraz inicjatywy i zamierzenia zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.

Członkowie PRRP podjęli Uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla Powiatu Krakowskiego w 2019 roku.

 

Zdjęcie przedstawia członków Rady Rynku Powiatu siedzących podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy Zdjęcie przedstawia członków Rady Rynku Powiatu siedzących podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. W tle bilbord Powiatu Krakowskiego

Zdjęcie Pani Dyrektor Doroty Niemiec - ujęcie z góry Na zdjęciu Starosta Krakowski oraz przedstawiciele Powiatowej Rady Rynku Pracy

 


Treść utworzona: dn. 2019-07-12, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-07-12, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1406,posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy-
Data wydruku: 2020-04-07 15:00:41