Konsultacje dla instytucji publicznych w zakresie otrzymania dofinansowania z programu „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w ramach inicjatywy Dzień Pracodawcy organizuje w dniu 17 lipca 2019 r. w godz. 14.30 - 18.00 spotkanie informacyjne wraz z warsztatami dla instytucji publicznych (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w ramach programu finansowanego z PFRON „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania m.in.:

  • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • szkoleń osób niepełnosprawnych.

 

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie.

 

Konsultacje dla instytucji publicznych w zakresie otrzymania dofinansowania
z programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” – osoby niepełnosprawne w administracji
i służbie publicznej” odbędą się :

w dniu 17 lipca 2019 r. w godz. 14.30-18.00

w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego – Filia Krzeszowice, ul. Kolejowa 1.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu!


Treść utworzona: dn. 2019-07-15, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-07-15, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1407,konsultacje-dla-instytucji-publicznych-w-zakresie-otrzymania-dofinansowania-z-programu-stabilne-zatrudnienie-
Data wydruku: 2021-10-16 13:39:38