Konsultacje dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS – Filia Krzeszowice

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w ramach inicjatywy Dzień Pracodawcy organizuje w dniu 17 lipca 2019 r. w godz. 1630-1800 spotkanie informacyjne wraz z warsztatami dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy.

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100 %, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o środki, omówione priorytety wydatkowania środków ustalone przez MRPiPS na rok 2019 oraz odbędzie się instruktaż wypełniania wniosku o sfinansowanie w/w kosztów.

Konsultacje dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS odbędą się:

w dniu 17 lipca 2019 r. w  godz. 1630-1800

w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego – Filia Krzeszowice, ul. Kolejowa 1.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu!


Treść utworzona: dn. 2019-07-15, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-07-17, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1409,konsultacje-dla-pracodawcow-w-zakresie-korzystania-z-kfs-–-filia-krzeszowice
Data wydruku: 2021-10-16 13:47:58