Spotkanie informacyjne wraz z warsztatami dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej - Słomniki

Dzień Pracodawcy

Szanowni Państwo!

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w ramach inicjatywy Dzień Pracodawcy organizuje w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godz. 1630-1800 spotkanie informacyjne wraz z warsztatami w następujących obszarach:

I. Klub Przedsiębiorczych spotkanie informacyjne wraz z warsztatami dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej prowadzone przez Konsultantów ds. rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach spotkania przewidziano szczegółowe omówienie form pomocy skierowanych dla pracodawców i przedsiębiorców, w tym w szczególności finansowych form wsparcia oferowanych przez urząd. W trakcie spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o środki finansowe wspierające rozwój działalności gospodarczej.

Przedstawiona zostaną również niefinansowe formy pomocy, w tym pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe dla pracodawców jako forma pomocy w doborze odpowiednich kandydatów do pracy i rozwoju zawodowego pracowników.

Ponadto w ramach inicjatywy zaplanowano prelekcja w formie wykładu pn.: „Praktyczne aspekty zatrudniania pracowników” – prowadzone przez wykładowcę/ trenera.

II. Konsultacje w zakresie korzystania z KFS dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy.

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100 %, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o środki, omówione priorytety wydatkowania środków ustalone przez MRPiPS na rok 2019 oraz odbędzie się instruktaż wypełniania wniosku o sfinansowanie w/w kosztów.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału
w spotkaniu!

21 sierpnia 2019 r. w  godz. 1630-1800

w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego – Filia w Słomnikach, ul. Kościuszki 64


Treść utworzona: dn. 2019-08-19, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-08-19, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1417,spotkanie-informacyjne-wraz-z-warsztatami-dla-osob-rozpoczynajacych-prowadzenie-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej-slomniki
Data wydruku: 2020-01-21 13:41:36