Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu "Legalna praca cudzoziemca"! - Kraków

Dzień Pracodawcy

Szanowni Państwo!

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w ramach inicjatywy Dzień Pracodawcy organizuje w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godz. 1630-1800 spotkanie informacyjne wraz z warsztatami w następujących obszarach:

I. Legalna praca cudzoziemca – skierowane do przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub zamierzają powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom. Główne zagadnienia będą dotyczyły zatrudniania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, a w szczególności:

  • zezwolenia na pracę sezonową,
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Uczestnicy przedmiotowego spotkania uzyskają szczegółowe informacje w jakich sytuacjach i na jakie okresy można zatrudniać cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a w jakich konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową. Przeanalizowane zostaną przypadki, w których Starosta może odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydania zezwolenia na pracę sezonową.

Ponadto konsultanci ds. zatrudniania cudzoziemców przeprowadzą warsztaty skierowane do  pracodawców i ich pełnomocników z zakresu elektronicznego składania wniosków oraz oświadczeń. Omówione zostaną także kwestie związane z usprawnieniem obsługi klientów między innymi poprzez wykorzystanie profilu zaufanego.

 

II. Konsultacje w zakresie korzystania ze środków przeznaczonych na realizację instrumentów rynku pracy dedykowanych dla pracodawców z terenu Powiatu Krakowskiego tj.:

  • KFS dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy.
  • Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
  • Prace interwencyjne – refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki ZUS skierowanych bezrobotnych
  • Refundacja składek ZUS

W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o środki oraz instruktaż wypełniania wniosku o sfinansowanie w/w kosztów oraz informacje o programach realizowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału

w spotkaniu!

21 sierpnia 2019 r. w  godz. 1630-1800

w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Mazowiecka 21, Kraków


Treść utworzona: dn. 2019-08-19, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-08-19, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1418,serdecznie-zapraszamy-wszystkich-zainteresowanych-do-udzialu-w-spotkaniu-legalna-praca-cudzoziemca-krakow
Data wydruku: 2020-01-21 13:46:25