Spotkanie przedstawicieli instytucji realizujących zadania na rzecz wsparcia rodzin.

9 sierpnia 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Bochni odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji realizujących zadania na rzecz wsparcia rodzin, organizowane w ramach projektu badawczego pn.: „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”. Z ramienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w spotkaniu uczestniczył Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych, który także wziął udział w badaniu zogniskowanego wywiadu grupowego podczas którego poddano dyskusji następujące tematy:

  • Najważniejsze funkcje współczesnej rodziny.
  • Formy wsparcia udzielane rodzinom. Omówienie poszczególnych programów samorządowych i rządowych.
  • Ocena poszczególnych form wsparcia rodziny.
  • Problemy i bariery w pracy realizowanej na rzecz rodzin.
  • Ocena problemu depopulacji i działań mających na celu zahamowanie negatywnych skutków tego zjawiska.
  • Współpraca instytucji na rzecz zapewnienia wsparcia rodzinie.

Treść utworzona: dn. 2019-08-12, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-08-12, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1422,spotkanie-przedstawicieli-instytucji-realizujacych-zadania-na-rzecz-wsparcia-rodzin-
Data wydruku: 2021-03-02 20:45:45