Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) WUP w Krakowie

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1. Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00 w sali 306 na III piętrze

Data: 27-28.08.2019

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) WUP w Krakowie zaprasza na trzydniowy warsztat przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Program obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes oraz uwarunkowania rynkowe.

W trakcie zajęć uczestnicy:

  • dokonują bilansu własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
  • poznają elementy biznes planu,
  • analizują szanse i zagrożenia realizacji przedsięwzięcia,
  • dowiadują się, jakie są formalności związane z rejestracją firmy,
  • poznają instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

 

Zajęcia aktywizacyjne i poradnictwo grupowe odbywa się w grupach minimum 8 - maksimum 16 osób.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie CIiPKZ WUP w Krakowie minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia.

Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Zapisy przyjmowane są:

 

Wstęp wolny.

 


Treść utworzona: dn. 2019-08-20, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-08-23, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1425,centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej-ciipkz-wup-w-krakowie
Data wydruku: 2020-02-23 11:28:06