Grupowa informacja zawodowa (Krzeszowice)

Grupowa informacja zawodowa jest to forma pomocy skierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują ukierunkowujących informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych.

Data: 11-09-2014, 09:00

Sala: 8

Miejsce: Filia Krzeszowice, ul. Kościuszki 3

Temat: ABC rynku pracy

Grupa: osoby nowo zarejestrowane w UPPK

 

Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych zajęciach aktywizacyjnych, proszone są o zapisy u lidera klubu pracy w Filii Krzeszowice bądź pod numerem  telefonu 12 282-20-50. Termin przyjmowania zgłoszeń – dzień poprzedzający termin zajęć, którym osoba jest zainteresowana.


Treść utworzona: dn. 2014-08-22, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2014-08-25, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/143,grupowa-informacja-zawodowa-krzeszowice-
Data wydruku: 2019-08-17 15:30:05