LOID SKAŁA - PODPISANIE POROZUMIENIA

Wczoraj, dnia 16 września 2019 roku w siedzibie Miasta i Gminy Skała, pomiędzy Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego, a Gminą Skała zostało podpisane porozumienie w sprawie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy w Powiecie Krakowskim.

Porozumienie zostało objęte patronatem Starosty Krakowskiego i  dotyczy utworzenia na terenie gminy Lokalnego Ośrodka Informacyjno-Doradczego, zwanego LOID,
w ramach Kampanii Informacyjnej Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz Kampanii Informacyjnej dla Pracodawców i Przedsiębiorców.

Lokalny Ośrodek Informacyjno-Doradczy (LOID) Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skale zaczyna funkcjonowanie w najbliższy czwartek 19 września 2019 roku.

 

LOID będzie dostępny dla Pracodawców

w każdy czwartek w godzinach: 8.00 – 14.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Skale (Skała, Rynek 29 – Dziennik Podawczy)

 

LOID będzie udzielał informacji wszystkim Pracodawcom z terenu miasta i gminy Skała, zainteresowanym uzyskaniem pomocy publicznej, środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zatrudnieniem cudzoziemców.

Klienci LOID będą mieli możliwość skorzystania z Punktu Usług Elektronicznych, umożliwiającego elektroniczne wypełnienie i złożenie dokumentów.

Usługi świadczone przez LOID na rzecz pracodawców i przedsiębiorców – mieszkańców gminy Skała, będą bezpłatne, ogólnodostępne i dobrowolne.

 

Mapa Powiatu Krakowsiego

Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Wójt Gminy Skała pdpisują porozumienie Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Wójt Gminy Skała

 


Treść utworzona: dn. 2019-09-17, autor: Mateusz Czopek.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-09-23, autor: Mateusz Czopek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1438,loid-skala-podpisanie-porozumienia
Data wydruku: 2022-01-20 14:11:57