Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

8 października  2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy będącej organem opiniodawczo – doradczym Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki w sprawach polityki rynku pracy. Podczas posiedzenia Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego – Dorota Niemiec przedstawiła bieżącą sytuację na lokalnym rynku pracy, inicjatywy Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego zrealizowanych w III kwartale 2019 roku oraz plan zamierzeń na IV kwartał 2019.

Członkowie PRRP podjęli Uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla Powiatu Krakowskiego w 2019 roku.

 


Treść utworzona: dn. 2019-10-08, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-10-09, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1446,posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy
Data wydruku: 2022-01-20 15:13:03