Konferencja regionalna dla pracodawców!

Wypracowane i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu
wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

 

9 października 2019 r. w Krakowskim Parku Technologicznym w Krakowie odbyła się Konferencja regionalna dla pracodawców organizowana w ramach projektu „Wypracowane i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie wśród pracodawców na terenie całego kraju, we współpracy z partnerami społecznymi modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Projekt jest spójny z celem szczegółowym nr 2 PO WER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy Konferencji:

Logietki: CIOP i PIP, INTEGRACJA, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej informacji o projekcie:  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P47200210631538048624400&html_tresc_root_id=300009675&html_tresc_id=300009694&html_klucz=300009675&html_klucz_spis=

Produkty projektu:

Mapa drogowa: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P47200210631538048624400&html_tresc_root_id=300009675&html_tresc_id=300009678&html_klucz=300009675&html_klucz_spis=

Poradniki:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P47200210631538048624400&html_tresc_root_id=300009675&html_tresc_id=300009680&html_klucz=300009675&html_klucz_spis=

zdjęcie uczestników podczas konferencji

 


Treść utworzona: dn. 2019-10-10, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-10-10, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1449,konferencja-regionalna-dla-pracodawcow
Data wydruku: 2020-06-03 02:09:59