IX Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

W dniu 09.10.2019 r. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego uczestniczył w konferencji pn. "IX Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki”, zorganizowanej przez Jurajską Izbę Gospodarczą pod Patronatem Honorowym – Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojciecha Pałki Starosty Krakowskiego.

Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w trosce o aktywny udział w życiu publicznym seniorów.

Pani Dorota Niemiec – Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego otrzymała podziękowanie za wsparcie merytoryczne działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów od Liderów inicjatyw społecznych z terenu małopolski.

Zdjęcie nagrody


Treść utworzona: dn. 2019-10-10, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-10-10, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1450,ix-malopolskie-forum-srebrnej-gospodarki
Data wydruku: 2020-07-09 23:56:35