POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz
wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny
zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej
rehabilitacji kompleksowej: zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym realizuje pilotażowo nowy typ wsparcia dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia się stanu zdrowia nie mogą wykonywać swojej dotychczasowej pracy i w związku z tym wymagają przekwalifikowania zawodowego.

Wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu koncepcyjnego Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem  www: http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

 

Kontakt PFRON:

Infolinia: (22) 50 55 600

E-mail.: ork@pfron.org.pl

www: http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

 


Treść utworzona: dn. 2019-11-13, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-11-13, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1463,powrot-do-zdrowia-–-powrot-do-pracy
Data wydruku: 2020-04-07 15:36:04