BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE!

 

Jeśli masz powyżej 30 rok życia, pozostajesz bez pracy, zamieszkujesz miasto Kraków oraz powiat krakowski (zg. Z KC) w szczególności  ob. rewitalizowany i chcesz się przeszkolić lub skorzystać z płatnego stażu zgłoś się do nowego projektu „P jak PRACUJ!”.

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. płatne staże dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników z możliwością późniejszego zatrudnienia.
 2. szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.
 3. wsparcie wizażystki oraz udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku.
 4. opieka osobistego opiekuna oraz pośrednictwo pracy.
 5. indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

 

Projekt adresowany jest do niepracujących os. w wieku 30 i więcej, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

 • Osobiście w biurze projektu ul. Szlak 8a/5 Kraków  
 • Telefonicznie: 12 200 21 77
 • e-mail: biuro@fundacjaproaktywni.pl
 • https://fundacjaproaktywni.pl/pjakpracuj/

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Treść utworzona: dn. 2019-11-21, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-11-21, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1467,bezplatne-szkolenia-i-platne-staze
Data wydruku: 2020-08-10 10:49:02