Konferencja „MACIERZYŃSTWO I KARIERA”

W dniu 28 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Czernichów odbyła się Pierwsza z cyklu konferencja pod nazwą „MACIERZYŃSTWO I KARIERA”, organizowana przez Starostę Krakowskiego, Gminę Czernichów oraz Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

 

Głównym celem Konferencji jest aktywizacja zawodowa kobiet zainteresowanych powrotem do pracy po urodzeniu dziecka.

Program spotkania obejmował:

BLOK I – Spotkanie informacyjne: RAZEM RAŹNIEJ

 1. Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 2. Alternatywne formy zatrudnienia i kształcenia, w tym ERA ENTERA” – oferta szkoleń e-learningowych dla kobiet.
 3. Przegląd instrumentów rynku pracy – form pomocy publicznej dla pracodawców
  i przedsiębiorców zatrudniających rodziców powracających na rynek pracy.
 4. Elastyczne formy zatrudnienia pracowników.
 5. Nasze zdolności i nasze pasje drogą do samorealizacji poprzez przedsiębiorczość na przykładzie projektu PORT – prezentacja dobrych praktyk.
 6. Przegląd ogólnopolskich programów na rzecz wspierania rodziny.

 

BLOK II – Warsztaty Rozwoju Osobistego: SPOKOJNI RODZICE

 1. Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej kobiet.
 2. Sposoby na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
 3. Opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego.

 

Podczas konferencji zapewniona została opieka nad dziećmi oraz animacje
w ramach KĄCIKU MALUCHA, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

W spotkaniu uczestniczyło 50 kobiet z terenu Gminy Czernichów oraz Gminy Liszki.

W efekcie spotkania panie złożyły wnioski i deklaracje na aktywne programy oraz wyraziły chęć uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze EFS „Lubię to IV” PO WER oraz „Mania Pracowania V” RPO WM.

 


Treść utworzona: dn. 2019-11-29, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2019-12-02, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1470,konferencja-macierzynstwo-i-kariera
Data wydruku: 2020-02-23 10:40:23