Niepełnosprawni i pełnosprawni w pracy

Plakat: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia z terenu Powiatu Krakowskiego do udziału w warsztatach. Program: Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywa-nych zmianach na lokalnym rynku pracy. Alternatywne formy zatrudnienia i kształcenia, w tym - oferta szkoleń e-learningowych. Elastyczne formy zatrudnienia pracownikow. Metody poszukiwania pracy Bariery w podejmowaniu aktywnosci zawodo-wej. Godzina Okreslenie predyspozycji zawodowych Data Przegląd programow na rzecz osob niepeł-nosprawnych Miejsce zajęć Organizacje niosące pomoc niepełnosprawnym. 14.02.2020 godzina 10:00 Oddział Kraków, 03.04.2020 godzina 10:00  Filia Słomniki, 03.04.2020 godzina 10:00 Oddział Kraków, 07.08.2020 godzina 10:00 Filia Skawina, 02.10.2020 godzina 10:00 Filia Krzeszowice, 04.12.2020 godzina Oddział Kraków. Dodatkowe informacje: Andrzej Ludwik - Konsultant ds. niepełnosprawnych, tel.: 12 299 74 57, e-mail.: aludwik@uppk.pl


Treść utworzona: dn. 2020-01-17, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-01-17, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1574,niepelnosprawni-i-pelnosprawni-w-pracy
Data wydruku: 2020-02-28 12:52:10