Warsztataty Macierzyństwo i Kariera

Plakat: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza bezrobotnych rodziców z terenu Powiatu Krakowskiego do udziału w warsztatach. Program spotkania: Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywa-nych zmianach na lokalnym rynku pracy. Alternatywne formy zatrudnienia i kształcenia, w tym - oferta szkoleń e-learningowych dla kobiet. Elastyczne formy zatrudnienia pracowników. Przegląd ogólnopolskich programów na rzecz wspierania rodziny. Nasze zdolności i nasze pasje drogą do samore-alizacji poprzez przedsiębiorczość na przykła-dzie projektu PORT. Bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej kobiet. Sposoby na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowej Renata Liwosz - Doradca Zawodowy, tel.: 12 299 74 28, e-mail.: rliwosz@uppk.pl


Treść utworzona: dn. 2020-01-21, autor: Edyta Prochal.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-01-21, autor: Edyta Prochal.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/1575,warsztataty-macierzynstwo-i-kariera
Data wydruku: 2020-02-28 12:56:28