Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Konsultacje będą trwały w okresie od 03.10.2014 – 14.10.2014 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

 

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20,

Tekst projektu programu w załączeniu.


Treść utworzona: dn. 2014-10-06, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2015-05-19, autor: Michał Słowik.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/170,ogloszenie-w-sprawie-konsultacji
Data wydruku: 2021-01-24 04:42:41