KOMUNIKAT DLA DOTACJOBIORCÓW 2019 / 2020

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, iż zgodnie z ustawą z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), osoby, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z w/w ustawą mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w okresie 3 miesięcy. Nie będzie to skutkowało przedłużeniem zawartej umowy.

Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zawieszenie  prowadzenia działalności gospodarczej także przez okres 3 miesięcy, które będzie skutkowało aneksowaniem umowy i tym samym wydłużenie okresu prowadzenia działalności o okres jej zawieszenia. W związku z tym prosimy o poinformowanie pisemne lub e-mailowe o tym fakcie.


Treść utworzona: dn. 2020-04-08, autor: Małgorzata Zasada.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-04-08, autor: Małgorzata Zasada.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/19731679,komunikat-dla-dotacjobiorcow-2019-2020
Data wydruku: 2022-01-20 15:56:55