KOMUNIKAT – DYŻURY TELEFONICZNE - Aktualizacja

KOMUNIKAT – DYŻURY TELEFONICZNE

W nawiązaniu do komunikatu o wdrożeniu dodatkowych procedur obsługi klientów Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje,  że w celu zapewnienia dostępności informacji od dnia 20 marca 2020 roku został uruchomiony DYŻUR TELEFONICZNY pracowników Urzędu  – codziennie do godziny 18.00, pod następującymi numerami telefonów:

Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
798 749 770
509 656 788
783 900 980
798 749 860
798 556 317
 
Dofinansowanie dla przedsiębiorców
798 749 692
506 647 709
783 900 919
500 126 057
783 900 916
509 656 812
798 749 743
798 749 715
798 749 664
500 126 074
798 749 806
 
Zatrudnianie cudzoziemców
509 655 985
509 656 790
 
Bezrobotni i Poszukujący Pracy
Rejestracja bezrobotnych
509 656 789
798 749 656
798 454 578
506 647 945
506 574 706
783 900 982
509 656 832
798 749 766
783 900 971
783 900 976
798 749 700
798 749 705
 
Psycholog
506 575 173
506 647 216
 
Pomoc techniczna 783 900 917
 
Pracodawcy i Bezrobotni - Informacja ogólna
Informacja ogólna
783 900 977
783 900 915
783 900 979
509 655 972
783 900 973
500 126 067
783 900 978
798 749 662
783 900 975
500 126 064
500 126 072
500 126 061
 
Obsługa Księgowa
783 900 984
798 812 444
509 656 828
Obsługa pracownicza 783 900 918
 
Obsługa sekretariatu 727 779 679
 
Zamówienia publiczne 783 900 974

 


Treść utworzona: dn. 2020-04-16, autor: Tomasz Rospondek.
Treść zaktualizowano: dn. 2020-04-17, autor: Tomasz Rospondek.
Drukuj, Zapisz jako PDF.

Wydruk strony: www.uppk.pl/1,glowna/57,aktualnosci/19731684,komunikat-–-dyzury-telefoniczne-aktualizacja
Data wydruku: 2022-01-20 15:55:14